17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Умрял кон не рита

в окръжните групи ще им трябват на говедата и българчета... Защото с чужди маймуни в зоните няма как да се играе, те вече се озъртат как да напуснат обора на Гейарена.