17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Що за термин е дисцип? На времето дисцип се наричаше дисциплинарния батальон, в който служеха срочнослужещи войници, наказани за провениние. Речникът на българския език не е тетрадка за домашна работа, в която можете да се упражнявате.