17-11-2017 20-11-2018

Коментари

На всички е било ясно: колкото по-голям риск, толкова по-голяма печалба. И обратно: мълък риск, малка печалба. Може ли някой да отговаря, че не е реализирана печалба, а има загуба, от нещо, което не управлява? Очевидно не може. Вземете си бележка и не се занимавайте с глупости. Ама съдете се, имате свободно време.

Убедил е брадчед на Путин сигурно.

много хора дават съвети да се инвестира в криптовалута, цената варира нагоре надолу, може след няколко дни да се покачи цената, тогава какво ще го освободят от затвора ли?