17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Да е жив и здрав да дочака справедлива присъда.

Старчески егоизъм. Колко хора си отидоха с него...

Швейцария, о злочеста съдба на Европа, колко тайни криеш в банковите трезори. А също и бай Сеп колко мръсни игри е изиграл през дългия си щастлив живот.