17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Най-накрая изречено нещо, което през годините видяха и слепите...