17-11-2017 20-11-2018

Коментари

В началният момент с глава забива топката в ръката и има леко повдигане на топката, и после вече е все едно се плъзга над нея. Но началният момент е отклонение с ръка. Без играта с ръка, може би топката щеше да отиде по към вратаря.