17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Само да ви обърна внимание на правилото за пълния член: Президентът (той) на Футболния (без "т" - "него") съюз..

Не сме явно най-лошите, най-корумпираните и т.н и т.н.