17-11-2017 20-11-2018

Коментари

До Динко Гоцев - господин Гоцев, не съм срещал Вашето име сред редакторите в ДИРа, но днес ми направи неприятно впечатление използваните от Вас противни англосаксонски чуждици. В българският език няма "уикенд" - има ..уй, но няма кенд. Четете всеки Паисий и не замърсявайте "Език свещен на моите деди" с неразбираеми глупави изрази и думи. Просвещавайте българският народ да знае своя род и език. Този език и вярата са спасили народа през 5-вековното турско робство, въпреки неговото отричане от продажни български така наречени политици!!! И не ми изтривайте мнението като други Ваши колеги. С това няма да решите проблема със свободата на словото в България!!!