17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Мислите, че доброволно са се имунизирали ли? Принудили са ги и щат не щат се боцкат.