17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Копа Перник. За въглища за огрев.

Стига бе глупак. Каква връзка има това със статията