17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Копа Перник. За въглища за огрев.

Стига бе глупак. Каква връзка има това със статията

Копа Америка си е Копа Америка. И няма нито нужда, нито смисъл да се превежда на български