17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Стига с тези изсиквания за осветление, сякаш става въпрос за сериозен мач с широк обществен резонанс. Така и икономии ще се паправят, ама никой не го интересува този факт. Важното е да се ръсят пари.

Елате в Надежда сега като сложа лампите. Ще ви обруля качествено!