Целият комплекс на НСА е бил изцяло евакуиран, като от мерки за сигурност до базата на академията няма да бъдат допускани хора в слеващите 24 часа.

"Сигналът бе получен в 10:05. Повикахме полиция, която дойде веднага и евакуирахме персонал и учащи", коментира проф. Димитров.

"Може би насроченото за днес подготвително Общо събрание, на което ще се обсъжда смяна на ръководители в академията е една от причините за този акт, но не мога да гадая. Вероятно е заради нашата дейност и приключването на година."

"Подготвителното Общо събрание го изместихме за утре. За 12 години, откакто аз съм тук, за първи път ми се случва подобно нещо", заяви ректорът на Националната спортна академия.