Редовното общо събрание на Българската федерация по борба ще се проведе утре, 4 април.   Събитието ще се състои в 10:00 ч. в залата по борба на комплекс “Диана“. При липса на кворум форумът ще започне с час по-късно - в 11:00 часа.   Според точка в дневния ред пък става ясно, че на събранието ще бъдат направени промени в ръководния орган на централата - Управителния съвет.   Представителите на борцовите клубове у нас ще гласуват за освобождаването на някои от членовете на съвета, като той ще остане в намален състав.     Дневният ред е както следва:   1. Отчет на Управителния съвет 2.