Министърът на младежта и спорта Весела Лечева участва в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел.

От името на Европейската комисия присъства вицепрезидентът Маргаритис Схинас, поел ресора на еврокомисаря Мария Габриел, която е в отпуск. Преди началото на заседанието министър Лечева проведе разговор със Схинас, като го запозна с актуални теми.

Министрите от държавите-членки на ЕС дискутираха въпросите за социалното измерение на устойчива Европа за младежта и зачитането на правата на човека при организирането на международни спортни събития. Обсъдени бяха и начините, по които може да се подобри социалното приобщаване на младите хора в ЕС, особено на тези, които са бежанци от Украйна във време на война.

"На държавно ниво се работи активно за интегрирането на ученици и студенти - бежанци от Украйна. За тях се осигурява безплатно образование в държавните училища, предлага се помощ чрез допълнително обучение по български език, педагогическа и психологическа подкрепа, както и такава за личностно развитие", каза българският министър на младежта и спорта.

"Младежкото включване и участие в обществото и процесите на взимане на решения се разглежда като начин за утвърждаване на демокрацията, развиване и изграждане на връзка между поколенията за сплотено, толерантно и солидарно общество с равен достъп за всички", подчерта още Весела Лечева.

Към днешна дата към Министерството на младежта и спорта има създадени няколко възможности на национално ниво за пряко участие - Обществен съвет, Национален консултативен съвет за младежта, Национална работна група по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, Национална работна група за младежка работа", съобщи още тя.

Министър Лечева съобщи пред своите колеги, че съгласно промяната в Закона за младежта от 2022 г. общините с население над 45 000 души трябва да създадат Общински консултативни съвети.

Съществена стъпка напред към създаване на възможност държавната политика за младежта да достигне до малките населени места и да създаде нова среда за младежка активност, участие и овластяване е включването на общини с население до 10 хил. души и училища в общини до 15 хил. души, както и неформални младежки групи, да участват с проекти по програмите.