С 13,5 милиона лева повече ще разполага Министерството на младежта и спорта до края на годината.

Това предвижда проектът на Закона за държавния бюджет за 2023 г., който бе одобрен на първо четене в парламентарната Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта днес.

Общият размер на бюджета на ведомството за тази година възлиза на 137 милиона лева при 123,5 милиона лева за 2022 г.

Увеличени са средствата по всички основни програми, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Иво Кацаров, който представи рамката на бюджета на ММС пред народните представители в Комисията. Кацаров посочи, че най-много допълнителни средства са предвидени за двете бюджетни програми, формиращи политиката в областта на спорта за високи постижения, като съответно - 3 милиона лева са осигурени за олимпийска подготовка и 5,5 милиона лева - за спорт за високи постижения.

Увеличени са също средствата за премии на олимпийските медалисти и техните треньори, за физическото възпитание и спорта, както и за изпълнението на младежки дейности. В проекта на закона е записано още, че за шестте държавни спортни училища в структурата на ММС са предвидени почти 19 милиона лева, което е с 3,9 милиона лева повече спрямо 2022 г.

Заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева отбеляза, че се обмисля подход за по-целесъобразно управление на държавните финанси с акцент върху осигуряване на достатъчно средства за всички практикуващи спорт, за елитните спортисти и децата, обхванати от образователната система.