С един от последните актове на правителството, Министерството на младежта и спорта обяви, че спира финансирането на федерацията по вдигане на тежести. Също така е поставен ултиматум да бъдат изпълнени ангажименти и условия, които не са спазени, иначе до седмица ще бъде отнет нейния лиценз за администриране и организиране на състезания.

Позицията на министерството:

"Днес министърът на младежта и спорта в оставка Радостин Василев се срещна с председателя на Българската федерация по вдигане на тежести Неделчо Колев. След пореден отказ за конструктивен диалог, иницииран отново от министър Василев, и предоставяне на необходимите документи за финансиране от страна на Колев, той поставя Министерството на младежта и спорта само пред една опция - да спре финансирането на БФВТ и да отнеме лиценза на федерацията.

Колев се показа като човек, който не е в състояние да управлява БФВТ поради непреодолими дефицити отвъд личния си интерес. Той отказва да спазва каквито и да било срокове, да има изрядни документи, да изразходва държавни средства по предназначение, а не по лична преценка."

Представена е и пълната фактология по казуса, от гледна точка на Министерство на спорта. В нея четем (със съкращения):

- Просрочено задължение по споразумение от 15 април 2022 г.,което е за изискуемо задължение в общ размер на 31 193,56 лв., произтичащо от Програмата за олимпийска подготовка и Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2021 г.

- БФВТ не е предоставила всички договори със спортисти, треньори и длъжностни лица съгласно чл. 11 от договора по Програмата за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за високи постижения за 2022 г.

Министър Василев отправя последно предупреждение към Неделчо Колев и ако от негова страна не бъдат предприети никакви мерки, през следващата седмица ще бъде отнет лицензът на БФВТ.

ММС вече частично обезпечи финансирането на състезателите от осем клуба в щангите с допуснато допълнително финансиране за успехите им. Спортистите няма как да страдат заради спорове и нехайство от страна на ръководителите им."