Глоби от 500 до 1000 лева чакат представител на Антидопинговия център или член на антидопингов екип, ако не изпълни свое задължение при допинг контрол.

Това бе вписано от депутати в новия Закон за физическото възпитание и спорта. За всяко следващо нарушение глобата е 2000 лева.

Спортните федерации, клубове, както и юридически лица, предоставящи спортни услуги, също подлежат на глоби при неспазване на антидопиговите разпоредби.

За първо нарушение се предвиждат 1000 лева, за второ и трето - съответно 2000 и 3000 лева, а за всяко следващо - 4000 лева. Санкцията ще се налага на спортните федерации, ако спортистът или длъжностното лице от националния отбор са нарушили правилата по време на лагер или състезание, организирано от международни спортни организации.

Извън тези случаи санкцията е за спортния клуб.