Руският президент Владимир Путин е издал заповед, според която на територията на страната трябва да бъдат организирани комерсиални спортни турнири с чуждестранно участие. От Кремъл публикуваха заповедта на официалния си уебсайт, като до 30 юни трябва да бъде представен доклад по темата и да има повече развитие.

Както е известно, огромна част от спортните федерации в световен мащаб ограничиха участието на руски спортисти и отбори в състезанията под своя егида, а същото важи и за състезатели от Беларус. Тук идва и въпросът - спортисти от коят държава биха се съгласили да вземат участие на турнири на руска територия.

“Да се осигури подобряване на процедурата за организиране и провеждане на национални спортни състезания, включително създаване и провеждане на многоетапни комерсиални открити спортни турнири с участието на чуждестранни спортисти и отбори”, гласи заповедта на Кремъл.

В съобщението се допълва, че трябва да бъдат определени и източници и обем на финансиране за парични награди за руските и чуждестранните участници в тези състезания.

Самият Путин е одобрил списък с инструкции по темата след заседание на президентския съвет за развитие на физическата култура и спорт в страната.