Решението на дружеството "Сердика спортни имоти" ЕАД и Министерството на младежта и спорта беше разлепено на двете бази.
 
На 19-и декември стана ясно, че отборът, който играе на "Българска армия", отговаря на условията, които бяха поставени от министерството.
 
В крайна сметка ЦСКА се оказа единствения кандидат и ще подпише договор за под наем на имотите от страна на държавата.

Ето какво гласи официалния документ:
 
Във врзка с взетите от "ССИ" решения, обявявам ПФК"ЦСКА-София"ЕАД, ЕИК: 1100501548, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район "Средец", бул. Драган Цанков" №3, стадион "Българска Армия", представлявано от Трифон Стоянов Попов за спечелил конкурса участник за обект: СПОРТЕН КОМПЛЕКС "БЪЛГАРСКА АРМИЯ"; СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ПАНЧАРЕВО".