Шефовете на "армейците" излагат точка по точка доводите си, че отборът-домакин на срещата е допуснал редица нарушения на правилниците, което изисква да бъде наложено такова решение, а не наказание за ЦСКА, предаде Гонг.
ЦСКА и Пирин ще играят на "Васил Левски"
Становище на ПФК ЦСКА ЕАД относно прекратения мач в Мездра
До: Изпълнителния директор на БФС Г-н Борислав Попов
Копие до: Дисциплинарната комисия На БФС, Директора "Първенства и турнири"
Към БФС СТАНОВИЩЕ на ръководството на ПФК ЦСКА ЕАД относно прекратената среща между отборите на ПФК Локомотив Мездра и ПФК ЦСКА
Уважаеми господа, С настоящото писмо ръководството на ПФК ЦСКА ЕАД желае да представи на Вашето внимание своето становище относно прекратената среща от първенството на АФГ между отборите на ПФК Локомотив Мездра и ПФК ЦСКА.
ПФК ЦСКА ЕАД в никакъв случай не оправдава навлизането на публика на терена по време на гореспоменатия мач е и готов да понесе последствията от това по смисъла на Дисциплинарния правилник на БФС в частта й, определяща парична санкция и лишаване от домакинство.
Нашият клуб обаче категорично няма да приеме решение за присъждане на служебна победа в полза на Локомотив Мездра с резултат 4:0, тъй като навлизането на публиката на терена не може в никакъв случай да бъде вменено във вина на отбора-гост (в случая ЦСКА) по смисъла на чл. 24 т. 7 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезона 2009/2010 година.
Същият член гласи "Когато футболната среща е започнала и след това е прекратена по вина на единия отбор се присъжда служебен резултат."
Отборът на ПФК ЦСКА по смисъла на Наредбата няма никаква вина за прекратяването на срещата и не попада в обхвата на чл. 24 т.7, тъй като най-малкото според дефиницията на наредбата публиката не е част от отбора.
Въпросното навлизане на зрители на терена, по наше мнение е изцяло по вина на лошата организация, създадена от клуба-домакин за въпросната среща. За случаи като този с навлизането на публика на терена в Мездра Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезона 2009/2010 година е категорична – чл. 21 т. 7: ФК са длъжни да вземат всички необходими и достатъчни мерки, гарантиращи сигурността при провеждане на футболните срещи, нормалното им започване протичане и завършване.
За целта се взаимодейства съответните държавни, общински и други органи. За срещата между отборите на ПФК Локомотив и ПФК ЦСКА в Мездра не само, че не бяха взети всички необходими мерки, гарантиращи сигурността по време на мача, но и взетите такива бяха крайно недостатъчни.
Недопустимо е, в т.нар. сектор за гости да бъдат допуснати повече зрители, отколкото е капацитетът на "клетката", какъвто бе случаят в Мездра. Също така недопустимо и граничещо с безумно нехайство е допускането на определен брой зрители да наблюдават мача от пътека, водеща към сектора за гости, която е осеяна със стотици камъни.
Немислимо е да се счита, че по-малко от 10 служители на частна охранителна фирма могат да се справят с охраната на близо 2000 гостуващи фенове, също както това по абсолютно никакъв начин не може да бъде прието за покриване на изискванията на Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезона 2009/2010 година в частта й, гласяща "всички необходими и достатъчни мерки, гарантиращи сигурността при провеждане на футболните срещи, нормалното им започване протичане и завършване".
В Раздел девети – Задължения на футболния клуб – домакин на футболната среща, чл. 28 т. 8 от същата Наредба се казва, че "Клубът е задължен да осигури: Надеждна охрана на договорна основа от органи на реда, или от лицензирана охранителна фирма съгласно изискванията на Постановление № 173 на Министерски съвет от 2000 г. и по смисъла на заключителните разпоредби на същото постановление, както и съгласно изискванията на глава трета, раздел единадесети от тази Наредба. В тези случаи планът за охрана задължително се съгласува с МВР. Ангажиментите на органите на полицията остават да бъдат само в "района на стадиона" и "спортната зона".
За рисковите срещи във всички първенства и турнири, определени съвместно от БФС и МВР, участието на полицията вътре в стадиона предварително се договаря."
Точка 10 от същия член гласи: ПФК /ФК/ като собственик или ползвател на спортния обект е длъжен:
- Да разработи конкретен план за действие при извънредна ситуация по силата на Наредбата за сигурност на спортните обекти / Постановление № 173 на Министерски съвет от 2000 г/;
- Да разработи Правилник за вътрешния ред и пропускателен режим в спортната зона при провеждането на футболна среща, който да е съгласуван с органите на реда и да е поставен на видно място на входовете на спортната зона;
С оглед разигралите се събития по време на срещата в Мездра, довели до нейното прекратяване държим да изтъкнем, че въпреки че бяха налице всички предпоставки мачът Локомотив Мездра – ЦСКА да бъде разгледан като рисков, в стадиона в Мездра, а и около него, нямаше никакво присъствие на полицията.
След навлизането на част от публиката на терена стана ясно, че клубът-домакин не разполага с абсолютно никакъв план за действие при извънредна ситуация, въпреки че и това попада в неговите задължения по силата на Наредбата.
Действащ правилник за вътрешния ред и пропускателния режим също очевидно липсваше, което стана причина зрители да бъдат настанявани върху осеяната с камъни пътека до сектора за гости, откъдето в крайна сметка бе инициирано навлизането на публика на терена.
С оглед гореизложеното, ПФК ЦСКА счита, че клубът-домакин, а именно ПФК Локомотив Мездра, е в нарушение на достатъчно членове от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезона 2009/2010 година, което направи немислимо нормалното провеждане на футболната среща между двата отбора.
Поради тази причина считаме, че най-адекватното решение, което органите на БФС могат да вземат в конкретния случай е да бъде присъдена служебна загуба на отбора-домакин, или най-малкото срещата да бъде преиграна.
Оставаме на Ваше разположение в очакване на решението Ви.
С уважение,
Венцислав Живков
Изпълнителен Директор
ПФК ЦСКА ЕАД