Прокуристът на пловдивския Ботев - Асен Караславов, официално поиска да му бъдат предоставени акциите на клуба.

Той цели да ги продаде на трета стрена, зрещу задължение за издръжка и участие в управлението на клуба.

Ботев се намира в сериозна криза след оттеглянето на собственика Георги Самуилов, а бъдещето на клуба изглежда доста несигурно.

Задълженията и липсата на приходи са опряли клуба до стената, като се търсят спешни решения. Вероятно Асен Караславов е намерил желаещ бизнесмен, който да се ангажира със спасението на клуба, но всичко зависи от това, дали "Сдружение ПФК Ботев" ще му предостави акциите.

Ето и официалното съобщение на Караславов:

"Уважаеми Г-н Председател,

Уважаеми Господа,

Обръщам се към Вас в качеството Ви на собственици и държатели на мажоритарния пакет акции на Акционерното дружество, с молба за възлагане на мандат за срок от един месец, считано от датата на вашия отговор на настоящото заявление, на мен Асен Димитров Караславов - Прокурист на ПФК "Ботев" АД за предоставяне на акциите на трета страна с цел продажба срещу задължение за издръжка и участие в Управлението на Клуба.

В тази връзка Ви уведомявам, че ще поема ангажимент към Вас за предоставяне на нужната информация и уреждане на договор за прехвърляне и закупуване на акциите при наличие на съгласие от Ваша страна.

Настоящето заявление цели коректно и отговорно отношение от страна ПФК "Ботев" АД относно уреждане собствеността на акциите на дружеството, респективно обезпечаване нормалната работа в Клуба.

Подписването на евентуален договор между Сдружение ПФК Ботев Пловдив и трета страна, ще бъде основано на Устава и Вътрешните правила на дружеството.Очаквам Вашето решение в рамките на 3 дни (до19.10.2020 г. включително)!

С уважение,

Асен Караславов, прокурист"