Черно море осъди Левски заради трансфера на Мехди Бурабия от "сините" в турския Коняспор. Решението е на варненския окръжен съд.

Левски взе играча от "моряците" за 60 хиляди евро, а след това го продаде в Турция за 500 хиляди.

Договорът между българските клубове гласеше, че Левски трябва да плати 15% от трансферната сума (75 хиляди евро), а до момента е платена само половината.

Левски се оправда със забавено плащане от турците, но въпреки това бе осъден.

Първият иск е за 52 500 евро (включващ 15 000 евро ДДС) със законната лихва, начислена за периода от подаването на настоящата искова молба до окончателното погасяване на главницата. Вторият е за още 20 000 евро неустойка.

На 21 декември 2018 г. Окръжен съд Варна взима следните решения*:

1. Осъжда Левски да плати сума в размер на 37 500 евро, претендирана като незаплатен остатък от общо дължимо възнаграждение, уговорено в чл. 3, ал. 2 от договор за трансфер на футболист, сключен между страните на 08.01.2016г., ведно със законната лихва върху нея, начислена за периода от подаването на настоящата искова молба до окончателното погасяване на главницата, като отхвърля претенцията до общо претендирания размер от 52 500 евро като неоснователна, на осн. чл.79 от ЗЗД.

2. Отхвърля иска срещу Левски за заплащане на сумата от 20 000 евро, претендирана като договорна неустойка.

3. Осъжда Левски да заплати на Черно море 5632 лева, представляваща разноски в производството

4. Осъжда Черно море да заплати на Левски 3613 лева, представляваща разноски в производството.

*Решението подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд.