Министърът на енергетиката Александър Николов коментира ситуацията около финансирането на Берое от ТЕЦ "Марица Изток 2".

"Много дълго време ТЕЦ "Марица Изток 2" беше използван за субсидиране на футболен клуб. Доколкото ми е известно, последните подобни инициативи са се случвали преди около 30 години. Доста футболни клубове минаха през това да намират съвсем нормални търговски решения за функционирането си. Няма каквато и да е причина, нито каквато и да е пазарна или финансова логика, едно от дружествата в най-тежко финансово състояние да подпомага спортна, футболна или какъвто и да е друг тип социална дейност, когато финансовите му резултати не го позволяват", коментира Николов.

"Дори това да продължи да се случва, то не трябва да се случва под Министерство на енергетиката, а, ако се наложи подобна стъпка, да се координира с Министерство на спорта.

Индиректно към нас и към екипа достигнаха слухове, че това нещо ще доведе до сериозно сътресение от социален характер в конкретния град. Бих искал да кажа, че българското население не е длъжно да прави подобен тип разходи, под формата на което и да е енергийно дружество под шапката на БЕХ (Български енергиен холдинг)", допълни министърът на енергетиката.

"Стъпките, които са предприети от страна на БЕХ за премахване на този разход, ще бъдат следвани", каза още Александър Николов.