Днес би трябвяло акциите на футболния клуб "Левски" да преминат в ръцете на Наско Сираков, според обещанието на Георги Попов - досегашен мажоритарен собственик на "сините".

Но според в. "24 часа" се появява нов казус около собствеността на дяловете, които дават контрол в акционерното дружество.

Въпросът е ще дължи ли Наско Сираков данък, след като въпросните 86.6 % от акциите вече бъдат на негово име? Отказът на министър-председателя Бойко Борисов да ги вземе постави "Левски" в ситуация да трябва друг приносител, а легендата на отбора излезе на преден план. Зад него застанаха и огромната част от феновете на "сините".

Според публикацията, Сираков ще дължи данък, дори акциите на "Левски" да му бъдат прехвърлени безвъзмездно, категорични са една част от юристите. Всичко е уредено в Закона за местните данъци и такси. Налогът варира между 3.6 и 6.5 на сто от придобитото имущество.

След вписването му като собственик в акционерната книга, Сираков ще има 2 месеца за деклариране на имуществото. Това се налага, защото не е в родствена връзка по права линия с човека, който му джиросва акциите, а именно - Попов.

Номиналът на прехвърлените акции е 26 383 777 лева, което би направило дължимия данък доста сериозна сума. Ако се приеме, че за София той е 5 %, парите ще възлизат на 1.17 млн. лв.

Ако се приеме, че не става дума за ценни книжа, а за временни удостоверения, се отива към Търговския закон. Там има точно определяне на прехвърлянето на акционерни участия в ООД. В случая на АД, каквото се явява "Левски", се гледа последният счетоводен баланс. Според финансовия отчет, вписан в Търговския регистър миналия месец, той е положителен за повече от 2 милиона лева.

Така приемането на акциите от Сираков, ако липсва договор за някаква, дори минимална цена от 1 лев, ще трябва да се мине и през оценка на активите, за да се изчисли данъкът за прехвърлянето.

Заради това в предни джиросвания на акциите е сключван и договор между страните за сумата от 1 лев, защото освен активите се приемат и пасивите на дружеството.

Има и други мнения - юристи смятат, че когато в едно търговско дружество пасивите са много повече от активите, то пазарната цена на акциите следва да е равна на нула лева (в случая е 1 лв.). Пазарната цена може да се определи от лицензиран оценител, който ще съпостави стойността на активите и стойността на пасивите, а оттам и стойността на самите акции.

Съгласно чл.33, ал.1, т.3 от ЗМДТ, данъчната основа при дарение на ценни книжа е пазарна цена, която в този случай може да се определи като 1 лв. именно поради факта, че пасивите са много повече от активите. Тогава данъкът би трябвало да е 5% от въпросния лев, или 5 стотинки.

Отново се завързва казус, както бе и с това кой става собственик при акта на джиросване на акциите към премиера Борисов. И тогава юристите се разделиха в мненията си, за да се стигне дори до куриоза някои от тях да променят тълкуванията си на 180 градуса в рамките на няколко дни.

"Левски" е в много тежка криза и има нужда от спешно набавяне на поне 3 милиона лева, а и гарантиране на финансирането за следващия спортен сезон. Без такива гаранции, отборът може да загуби лиценза си преди края на юни.

Футболистите са свободни да разтрогнат договорите си и да подведат клуба под отговорност за некоректност в плащанията, след като са взели по 25% от заплатите си за февруари и нито стотинка за март и април. Но засега запазват лоялност и спокойствие, изчаквайки изход от ситуацията, позитивен и за "Левски", и за тях.