В съответствие с политиката на правителството за оптимизиране на разходите на държавните енергийни дружества, ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД обяви за продажба 100% от акциите на "Професионален футболен клуб Берое - Стара Загора" ЕАД.

В момента централата е собственик на футболния клуб. Това е несвойствена за нея дейност, особено в контекста на дълбоката криза с енергийните цени, която налага необходимост от по-ефективно управление на компаниите в системата.

Бъдещите инвеститори във футболния клуб ще бъдат класирани според най-високата цена, предложена от тях. Заинтересованите лица могат да заявяват интерес на имейл : tec2@tpp2.com и pfcberoe1916@abv.bg в срок до 9 януари 2022 г.