Футболният Левски е получил отказ от Агенцията по вписванията за провеждане на Общо събрание на 6 юли, пише "24 часа". Причината е, че не са спазени предвидените от закона срокове. Заявлението е получено на 2 юни, което не дава достатъчно време за публикуването на поканата според търговския закон.

Основната цел задача Общото събрание бе да се определи нов Надзорен съвет на дружеството, който да има основна роля в управлението на клуба. Целта на изпълнителният директор Павел Колев бе подобно нещо да се случи в най-кратки срокове, но очевидно, няма как да се случи в близкия месец.

От публикувания дневен ред на събранието става ясно, че управителният съвет на клуба няма бъде променян.

Към момента Надзорният съвет на Левски се състои от Георги Попов, който бе собственик на мажоритарния пакет акции на клуба, но ги джироса на Наско Сираков. В момента Попов е в Дубай заедно с Васил Божков и няма как да изпълнява правомощията си. Друг член на Надзорния съвет - Александър Тумпаров, пък е под домашен арест, отново по обвиненията, свързани с бизнесмена Божков. Третият член на съвета е Михаил Тодоров.

Ето и какъв е планираният дневен ред на Общото събрание на акционерите:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. проверен и заверен от регистрирания одитор.

4. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. и попълване на фонд "Резервен".

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им до момента на членовете на Надзорния и Управителен съвет на дружеството.

7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството

8. Разни