Софийският градски съд спря делото на фирма "Глобъл Мениджмънт" ЕООД срещу футболния Левски.

Фирмата е свързана с футболния агент Николай Жейнов, който твърди, че Левски не изпълнява в срок задълженията към него по трансферите на няколко футболиста.

Делото е временно закрито, докато не се изясни ситуацията с първата фирма, която искаше столичният гранд да бъде обявен в несъстоятелност - "Титан 77".

Ето и информацията по темата, която бе публикувана от СГС:

"Търговско дело 2711 от 2018г. По новия ГПК Търговско отделение ТО VI-15 състав

21110 Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Разпореждане за образуване от 27.12.2018г.

Образувано на 27.12.2018г. по Молба за обявяване в несъстоятелност

Входящ документ 167999 от 21.12.2018г.

Молител ГЛОБЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

Ответник ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД

Закрито/разпоредително заседание от 3.1.2019

Резултат: Спряно

СПИРА производството по т.д. №2711/2018г. на СГС, ТО, VІ-15 с-в до приключване на производството по т.д. №2390/2018г. на СГС, ТО, VІ-11 с-в с влязъл в сила съдебен акт.

Определението може да се обжалва от "Глобъл Мениджмънт" ЕООД с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му".