От Министерството на младежта и спорта коментираха развитието по слечая с вписването на съвместното дружество с ЦСКА "Спортни имоти Българска армия" АД, което е поредна стъпка към започването на строеж на нов стадион за "армейците".

По-рано през деня стана ясно, че "червените" са внесли малко над 7 милиона лева, които се изискват като вноска, за да може дружеството да бъде регистрирано в Търговския регистър.

От ММС съобщиха, че е подадено заявление към Агенцията по вписванията на 15 февруари, като двете страни ще са акзионери с по 50% от акциите, които ще са на обща стойност 28 498 000 лева, а пълният размер на записаните акции следва да се внесе в срок до 23 месеца от учредяването на дружеството.

Ето какво гласи съобщението от ММС:

Във връзка с постъпили журналистически въпроси, касаещи стадион "Българска армия", пресцентърът на Министерството на младежта и спорта съобщава: В Агенцията по вписванията беше подадено заявление на 15 февруари 2023 г. за вписване на съвместното дружество "Спортни имоти Българска армия" АД.

Държавата чрез държавното дружество "Сердика спортни имоти" ЕАД е акционер с 50 процента дялово участие (28 498 000 лева) от всички акции от капитала на новото дружество. Съучредителят "Арена ЦСКА" ЕООД е внесъл при учредяване на новото дружество 25% от стойността на записаните от него акции (или 7 124 500 лв.). Пълният размер на записаните акции следва да се внесе в срок до 23 месеца от учредяването".