В ЦСКА работят неуморно за построяването на нов стадион, а поредната крачка бе направена днес.

От клуба обявиха, че са подписали меморандум с държавата, като чрез него трябва да се създаде съвместно дружество, което да гарантира построяването на ново съоръжение.

Ето какво официално съобщиха от ЦСКА:

"Сердика спортни имоти" ЕАД и ПФК "ЦСКА София" ЕАД подписаха днес меморандум за създаването на съвместно дружество за строителството на нов стадион на футболния клуб, съобщиха от Министерството на младежта спорта (ММС).

Със споразумението двете страни се ангажират с конкретни стъпки и срокове относно учредяването на съвместното дружество. Към меморандума е парафирано и приложение, представляващо учредителния акт на дружеството. С приложението двете страни постигнаха съгласие относно структурата и дейността на съвместното дружество.

Създават се условия ПФК "ЦСКА София" ЕАД да продължи с дейността по проектиране на стадиона, докато продължава юридическото оформяне на съответните документи и процедурата по вписване на съвместното дружество в Търговския регистър.

"Сердика спортни имоти" ЕАД, чийто принципал е ММС, не поема ангажименти относно финансирането на бъдещото строителство, което трябва да бъде осигурено изцяло от футболния клуб".