Сагата около емблемата и активите на ЦСКА приключи. Съдът разпореди да започне разплащането на милионите, платени от фирма "Ред Енимълс" за активите на фалиралия столичен гранд.

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно. Така състезаващият се в елита ЦСКА, вече официално е собственик на емблемата на фалиралия ПФК ЦСКА АД.

"Определение от 07.11.2019 РАЗРЕШАВА на синдика на "ПФК ЦСКА" АД (н) да се разпореди със сумата 7 835 367.50 лева (седем милиона осемстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) в полза на кредиторите на дружеството в изпълнение на одобрената от съда с определение от 08.08.2017 г. Първа частична сметка за разпределение. Определението не подлежи на обжалване".