Винсънт Кампос (вдясно на снимката) е първият председател на новосформирания орган към Българска федерация по тенис, който се нарича Обществен съвет.

Неговата функция ще е да дава независими препоръки, предназначени да подобрят взаимодействието на централата с всички сфери на обществения живот.

Кампос е американски дипломат с дългогодишен опит, като е работил и в посолството на САЩ у нас между 2009-а и 2011 г. Участвал е в множество медийни, академични и граждански инициативи, спомогнали за допълнително укрепване на добрите двустранни отношения между САЩ и България.

Новият Съвет ще се съсредоточи върху начините за разгръщане дейността и подобряване на имиджа на Федерацията както в България, така и в чужбина, а също и за участието на членовете на Българска федерация по тенис в различни събития и инициативи.

Важни акценти в работата на Съвета ще са дейности за промотиране на цялата тенис общност и ползите от тенис спорта, да съдейства за прозрачността и отчетността, както и да помага при изготвянето на нормативната уредба и подготвянето на становище за Министерството на младежта и спорта и други държавни органи.

Всички членове на Обществения съвет ще работят про боно.