17-11-2017 20-11-2018

Коментари

За съжаление сме максимум до втората групова фаза, от която няма как да продължим напред ......

Ако се събираме с групата на Бразилия, което е най-логично ...... никакъв шанс да продължим след втората групова фаза ........