17-11-2017 20-11-2018

Коментари

ОЧЕВИДНО, НЕ Е ИМАЛО НЕОБХОДИМИ ВЪЗПИТАТЕЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ СВИНЕ. ЗАТОВА, ТОЯ ПЪТ ОТ КОРЕН.

ДА СЕ ИЗРАВНИ ВАРШАВА СЪС ЗЕМЯТА БЕШЕ МНОГО ПРАВИЛНО РЕШЕНИЕ :)