Промени в Управителния съвет на Българския спортен тотализатор бяха извършени от Димитър Илиев. Министърът на младежта и спорта освободи трима от членовете на УС, назначавайки нови, а с позицията си се прости и досегашния изпълнителен директор и председател на борда.

Досегашният директор Ангел Иванов е освобден, както и Таня Андреева и Галина Заркова.

На техните места са назначени съответно Георги Тарлеков, Рада Гьонова и Петър Пейчев.

Освободените кадри бяха назначени на постовете си по време на управлението на служебния министър на спорта - Весела Лечева.

"Промяната цели подобряване на дейността на Българския спортен тотализатор, предприемане на мерки за оптимизация и усвояване на възможностите, които законът предоставя за развитие на държавния оператор с цел увеличаване на генерираните приходи и осигуряване на повече средства за спорт чрез отчисленията от БСТ, съобщават още от ведомството. Оттам отчитат, че досега не се използват пълноценно и ефективно възможностите за развитие на дейността на тотализатора. В същото време са установени случаи на необосновано освобождаване и замяна на дългогодишни кадри. Прилагана е незадоволителна политика относно доходите на заетите в дружеството служители, слаб е и вътрешният контрол, смятат от министерството", гласи част от позицията на ММС.

Назначеният за изпълнителен директор на БСТ Георги Тарлеков е финансист с дългогодишен опит в администрацията, мениджмънта и управлението на финанси и проекти. Придобил е магистърски степени по мениджмънт и маркетинг, банки и финансов бизнес и управление на администрацията. Преди да заеме поста е съветник на министър Илиев по финансовите въпроси.

Рада Гьонова е служител на БСТ повече от 16 години с експертиза в областта на хазарта. По образование е юрист, също така е магистър по стопанско управление и по право на Европейския съюз.

Петър Пейчев притежава богат опит в реализация на проекти, свързани с аудио-визуални продукти, включително и на такива, финансирани от европейски програми. Бил е управител на водеща продуцентска компания у нас.