Министерството на младежта и спорта одобри средствата за дейността през настоящата година на федерациите, администриращи олимпийски спортове. За сериозните промени в позитивна насока като финансиране говори в интервюто си за Dir.bg и министър Димитър Илиев.

Те са в размер на 42 991 000 лева, като всяка централа ще получи по-голямо финансово подпомагане от държавата, спрямо 2023 г.

То се извършва по линия на три програми:

Програмата за финансово подпомагане на проекти за олимпийска подготовка, Програмата за финансово подпомагане на проекти за развитие на спорта за високи постижения за олимпийски спортове и Програмата за финансово подпомагане на проекти за кадрово и научно-методическо осигуряване на спортните федерации за 2024 г.

Увеличението на средствата е свързано с предстоящото участие на българските атлети на Игрите в Париж и възможностите за спечелване на повече олимпийски квоти. По тази програма заедно със съпътстващата за кадрово осигуряване са разпределени 27 355 млн. лева.

Според промените в програмата за олимпийска подготовка са осигурени с 27 процента повече месечни средства за подготовка на спортистите със спечелени квоти като максималната сума достига 3800 лв. при предишен праг от 3000 лв.

А в подобрената съпътстваща програма за кадрово осигуряване е заложено 15-процентно увеличение на възнагражденията на треньорите и техните екипи. Конкретно при треньорите максималното финансиране от ММС достига 3900 лв. месечно при 3400 лв. преди.

Въпросът с финансовото подпомагане на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде решен след уточняване на ситуацията с техните задължения. Заделен е допълнителен финансов ресурс, който ще бъде разпределен към федерациите в случаи на завоюването на нови олимпийски квоти.

В петък министерството ще обяви и увеличени средства за неолимпийските спортове, както и сумите по Програмата за финансовото подпомагане на проекти за развитие на спорта за високи постижения.