Дисциплинарната комисия трябва да реши какво точно е провинението, а след това Комитетът по организиране на състезания трябва да реши какви ще бъдат наказанията, предаде Гонг.
Според Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС, чл. 24. т.7 гласи:
"Когато футболната среща е започнала и след това е прекратена по вина на единия отбор, се присъжда служебен резултат: три гола се прибавят към актива на отбелязаните до прекратяването й голове от отбора, който няма вина за прекратяването, а отбелязваните голове от виновния отбор се анулират.
Виновният отбор не може да обжалва санкциите по тази точка."
Според Дисциплинарния правилник на БФС чл. 37 т.1 буква В гласи:
"Спиране на играта, с последствие и прекратяване на срещата – лишаване от домакинство 3 срещи и глоба 15 хиляди лева."
Според доклада на делегата Локомотив Мездра може да бъде лишен от домакинство или да получи предупреждение за лишаване от домакинство.