ЦСКА излезе с официлна позиция относно строежа на новия стадион.

Това се случи във връзка с изявлението на главния архитект на София - Здравко Здравков, който сподели, че клубът не е изпълнил две от трите условия за започване на строителните дейности.

От клуба бързо отговориха на появилата се информация и написаха:

"Достоверна информация относно новия стадион на ЦСКА

Днес запознахме Столичния общински съвет с предложението ни за връщане на 20 декара зелени площи на парк Борисова градина.

На провелата се среща между председателя на СОС г-н Георги Георгиев, председателя на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори г-жа Лорита Радева, Данаил Ганчев и арх. Цветан Петров официално запознахме представителите на Столична община с намеренията ни да върнем за свободно ползване от гражданите на София около 45% от прилежащите към ст. "Българска армия" зелени площи, намиращи се пред съоръжението. Намеренията ни са парковата среда пред новия ни дом, възлизаща на 20 декара, да бъде облагородена и да се вписва естествено в заобикалящата я околност.

Председателят на общинския съвет Георги Георгиев приветства идеята за увеличаване на парка, който е отворен за гражданите, като пое ангажимент веднага, след като се произнесат НИНКН и РИОСВ проектът да бъде разгледан от съвета, както предвижда законът. Общинските съветници ще се произнесат в спешни срокове след като държавните институции си свършат работата. Проектът беше представен пред и одобрен от проектанта на подробния устройствен план на Борисовата градина - арх. Атанас Ковачев, с когото беше съгласувана визата.

Използваме момента и да внесем яснота относно разнопосочната информация за предприетото до момента.

На 20.03.2023 г. беше стартирана процедурата в РИОСВ София. На 19.04. бяхме уведомени, че трябва да подготвим допълнителни документи по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. На 19.05.2023 г. отново в РИОСВ София беше подадена поисканата информация във връзка с подробната процедура, която изготвихме в изключително кратки срокове. В изпълнение на законови разпоредби процедурата беше оповестена по надлежния ред. За съжаление, няколко часа преди изтичане на крайния срок, бяха входирани и 20 идентични жалби с един същ довод, абсолютно неприложим за проекта, неаргументиран и незащитим. Вярваме, че няма възможност да бъде взето решение в наш ущърб, но въпреки това, трябва да изчакаме необходимия срок, който допълнително бави процедурата.

На 02.05.2023 г. подадохме за съгласуване визата за реконструкцията на стадион "Българска армия" в НИНКН към Министерството на културата.

На 10.05.2023 г. също подадохме в НИНКН към Министерството на културата и визата за благоустрояване на прилежащото пространство на стадиона.

Предприели сме всички стъпки, за да осъществим мечтата на хиляди "армейци". Онова, което зависи от нас, се осъществява навреме и прозрачно. Бихме искали обаче да наблегнем на това, че не можем да прескочим съществуващите срокове и процедури, както и всички действия на недоброжелателите, целящи едно - да ни попречат да осъществим реконструкцията на ст. Българска армия"."