Такива знаци са нещо нормално за местността | Корнер.dir.bg