17-11-2017 20-11-2018

Коментари

ноТка - 1. ж. Отсянка, оттенък, нюанс в речта или в смисъла на даден текст, който отразява някакво чувство.