17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Грешник. Ще плащаш за лъжите си

A у нас такива га наричат хилав политик