17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Моля, журналистите да отворят учебника по географии! Австрия и Австралия не са една и съща държава!