Българският плувец Антъни Иванов отново ще обжалва санкцията, наложена му първо от родната федерация, а после удължена и от световната такава. По-рано тази година правата му бяха спрени за две години.

Новината за това развитие на ситуацията идва от Георги Градев, който представлява Иванов в ролята си на специалист по спортно право.

Бившият кандидат за президент на футболния ни съюз изложи позицията си в социалната мрежа "Фейсбук", нападайки плувната федерация и нейния президент Георги Аврамчев и "неговите марионетки".

Иванов е завел гражданско дело във федерален съд в Швейцария срещу световната федерация, след като наказанието му бе разшиерно на глобално ниво.

Градев и Иванов вярват, че санкцията е незаконна.

"Изненадващо за Антъни Иванов, на 30 януари 2024 г. Дисциплинарната комисия на БФПС му спря правата за 2 години и го глоби с 1000 лв. за изказвания в медиите и социалните мрежи, въпреки че преди това УС на БФПС го наказа за същото със спиране на правата му за 3 години и глоба от 2000 лв. Съгласно чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз всеки има право на свобода на изразяването на мнения.

Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите. Съгласно чл. 39, ал. 1 от Конституцията на Република България всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин", написа Градев.

Освен това в публикацията си той нарече настоящия министър на спорта Георги Глушков "марионетка на Крад-лев", визирайки Красен Кралев.