Министърът на младежта и спорта Весела Лечева проведе няколко срещи с ръководството на олимпийския и параолимпийския комитет на САЩ. Тя е в страната по покана на американците, като проведе разговори с Финбар Керван, който е вицепрезидент и ръководител на олимпийския спорт в организацията.

Лечева изтъкна изключителната важност от обмяна на опит с най-добрите в света, каквито несъмнено са американците, особено що се отнася до организацията на спорта, масовостта и резултатите.

"Напълно сме наясно с ценната подкрепа, която Министерството на младежта и спорта оказва на националните спортни и младежки организации във Вашата страна. Надяваме се това посещение да допринесе за установяване на добро сътрудничество между нашите държави на спортно ниво", пък каза Керван.

Министърката подари на американския си домакин юбилейна сребърна монета, отбелязваща 100 години от създаването на българския олимпийски комитет.

Двете страни ще работят за подписването на меморандум, който да установи рамка на отношенията в областта на спорта.