Най-голямата спортна, а и не само, зала в България ще има ново име съвсем скоро.

Това обявиха от Министерството на младежта и спорта, което е принципал на дружеството "Национална спортна база" (НСБ), в чиито активи пък е съоръжението в столицата.

Както е ясно, залата допреди седмици се казваше "Арена Армеец", но договорът приключи и в момента официалното й временно име е "Арена София".

Оферти в търга ще се събират до 21 ноември, след което победителят ще бъде обявен. Срокът, за който ще се подпише генералното спонсорство, е 5 години.

Ето пълното съобщение на НСБ:

"Национална спортна база" ЕАД отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала "Арена София", съобщават от дружеството.

Първоначалният срок на предстоящия за подписване договор за генерално спонсорство е 5 (пет) години.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, като задължително се изписва: "За участие в "Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала "Арена София", гр. София, собственост на "Национална спортна база" ЕАД".

Кандидатите могат да допълнят или променят представената от тях оферта до изтичане на крайния срок за нейното представяне.

Крайният срок за представяне на оферти е 17:30 часа на 21 ноември 2022 година.

Оферти се подават в деловодството на "Националната спортна база" ЕАД, София 1000, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 38".