Министерството на младежда и спорта излезе с поредна позиция, свързана със строежа и реконструкцията на стадион "Българска армия". Както е известно, ЦСКА ще трябва да действа в съдружие с държавното ведомство, откъдето днес разкриха интересен факт, свързан с инвестициите и бъдещето на новото дружество, което ще бъде регистрирано заради проекта.

Само за сравнение - пловдивските Ботев и Локомотив получиха десетки милиони държавна помощ за реконструирането на своите съоръжения.

Ето и днешната позиция на ММС:

"Дружеството, което ще бъде регистрирано, ще се казва "Спортни имоти Българска армия" АД.

Моделът, по който ще бъде формиран капиталът на дружество е обявеният в РМС от 2019 г., а именно равни като стойност вноски - непарична от страна на "Сердика спортни имоти" ЕАД и парична от страна на ЦСКА София.

Паричната вноска на ЦСКА София трябва да е равна на непаричната вноска от страна на "Сердика спортни имоти" ЕАД, като съгласно подписания меморандум ще бъде извършена нова оценка на имота от вещи лица.

Всички инвестиции по реконструирането на стадиона са за сметка на ЦСКА, "Сердика спортни имоти" ЕАД няма да заплаща нищо. Независимо от размера на инвестицията, броят на акциите няма да се променя и ММС, чрез ССИ, ще запази своя дял от 50%, като ще остане пълноправен акционер в "Спортни имоти Българска армия" АД. Всякакви решения за управлението на дружеството се взимат само и единствено с пълно мнозинство от гласовете на акционерите.

Наемателят плаща дължимия наем за базата в Панчарево, консумативните разноски и данъците за стадион "Българска армия". Единствено не се начислява наем за ползването на стадиона за периода 01.05.2022 - 01.03.2023, но това не означава, че тези наеми не се дължат. Дължат се и ще бъдат начислени след тази дата."