Мачовете във френския футбол няма да бъдат спирани за кратка пауза, която да позволи на мюсюлманите-играчи, спазващи Рамазана, да се подкрепят с храна и вода.

Свещеният за следващите Исляма месец започна в неделя и ще приключи на 9 април.

Миналата година Федералната съдийска комисия във Франция изпрати имейл до длъжностните лица, за да ги информира, че е забранено да се прекъсват мачове, за да се даде възможност на мюсюлманските играчи да прекъснат поста по време на мача.

Въпреки че съобщението предизвика дискусии във френския футбол, федерацията реши да остане твърда по темата и през 2024 г. 

В първенството играят стотици играчи от Северна Африка, като много от тях ревностно спазват традицията.

Въпреки това Франция все още отказва да последва примера на Англия и Германия, в чиито елитни шампионати се разрешават почивки, за да дадат възможност на мюсюлманските играчи да се подкрепят с храни и напитки.

Френската федерация основава позицията си на член 1.1 от своя устав:

"По време на състезания или прояви, организирани на територията на Федерацията или във връзка с тях, се забраняват: всякакви изказвания или прояви с политически, идеологически, религиозен или профсъюзен характер, носене на знаци или облекло, които привидно демонстрират политическа, философска, религиозна или профсъюзна принадлежност, както и всякакви прояви на прозелитизъм (б.ред. - течение в религията, което се стреми да разпространи и разпростре своето учение хора извън паството си) или пропагандни маневри".