Лудогорец планира да реновира и сектор "А" на "Хювефарма Арена", за да добие съоръжението завършен вид.

Към момента 12-кратният шампион на България разполага с три модерни и нови сектора, но централната трибуна остана във вида, в който Лудогорец дебютира в елита преди над десет години.

Изключение прави единствено обновената ложа, но останалата част от трибуните рядко влиза в употреба, като фенове се пускат там единствено за някои от ключовите европейски мачове.

От публикуваното в местен вестник уведомление, в което се съобщава за инвестиционното намерение на Лудогорец.

Към момента от самия клуб не са обявили за подобно намерение, но ето какво гласи уведомлението:

"От ПФК "Лудогорец 1945" АД, адрес: гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 68 а.

Във връзка с изпълнение на Договор № 331/15.12.2016 г. за концесия и Допълнително споразумение № 1/18.12.2017 г. към него, между Община Разград и "ПФК Лудогорец 1945" АД Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение:

Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец Арена" - УПИ I 7260, кв. 317, гр. Разград

Подобект: "Етап 3 - Сектор "А"", Етап 5 - паркинг със 189 паркоместа".

Адресът на новото инвестиционно предложение е: гр. Разград, поземлен имот с идентификатор: 61710.502.7260, гр. Разград".

За новото ни инвестиционно намерение ще уведомим РИОСВ - Русе".