В "Левски" са получили предложение за решение на проблемите на клуба, свързани със задълженията към НАП (Национална агенция по приходите). Вчера то е било внесено към Надзорния съвет на клуба от дружеството "Р.С. Консулт", което има сключен договор за управление със "сините".

Новината идва от самите "Р.С. Консулт" и е част от дългосрочната стратегия за развитието на клуба, която е била представена на Наско Сираков още при започването на отношенията между двете страни през 2021 година.

Предложението се състои в емитиране на допълнителен пакет акции, посредством който да бъде финансирано изплащанаето на задълженията към НАП. Емисията акции обаче трябва да се одобри от Общото събрание на акционерите, което трябва да бъде свикано по установения ред. Тази възможност би довела до шанс стари и просрочени задължения да бъдат обслужвани в кратки срокове.

Още с встъпването си в управлението преди година Р.С. Консулт предложи дългосрочна стратегия за развитие на "Левски". Тя включва привличане на стратегически инвеститор, както и още няколко варианта за финансиране, между които и имитирането на нова емисия акции.

Изпълнителният директор на столичани Ивайло Ивков наскоро заяви, че дълговете към НАП са в размер на 11.1 милиона лева.