17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Безумен си ти, нещастна малка душицо.....

ЛЕКА МУ ПРЪСТ ВЪВ ВЕЧНОТО!

Бог да го прости. И няма нито един големец и чорбаджия... Значи е бил честен и добър човек.

Това да боядисваш цветя ми е струва малко безумно.